Okres praktyki nie mniej niż 50 miesięcy z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu (dla ułatwienia podano strony z książek: „Elementarz Aikido” i „Kij w Aikido”)

FUNA KOGI UNDO – japońskie wiosłowanie

TAI SABAKI (zwroty i obroty ciała)

 • AYUMI ASHI (OMOTE, USHIRO), str. 226
 • TSUGI ASHI (OMOTE, USHIRO), str. 218
 • TENKAN, 236
 • KAITEN, 232
 • IRIMI TENKAN, 240
 • IRIMI TENKAN SHIHO UNDO, 244
 • AYUMI OMOTE SHIKKO, 211
 • AYUMI USHIRO SHIKKO, str. 214
 • MAWASHI (TENKAN + KAITEN) SHIKKO
 • RANDORI TAI SABAKI

UKEMI WAZA (pady)

 • Pad z przetoczeniem do przodu MAE KAITEN UKEMI – nad 3 partnerami w klęku skulonym, str. 387, 290, 297
 • Pad z przetoczeniem do tyłu USHIRO KAITEN UKEMI (tachi waza), str. 313
 • Pad na przód z wyrzuceniem nóg NIKYO UKEMI (MAE OTOSHI UKEMI) – tachi waza, str. 343
 • Pad na bok YOKO UKEMI – tachi waza, dynamicznie, str. 370
 • Pad na bok z przetoczeniem na przód IKKYO URA UKEMI – tachi waza, str. 381
 • Pad do przodu na bok KOTE GAESHI UKEMI (SUDORI UKEMI) – nad partnerem w klęku skulonym, str. 329

HANMI HANTACHI WAZA

 • KOKYU NAGE WAZA (10 wybranych wariantów), str. 434-481
 • TAI OTOSHI, str. 528
 • SUDORI NAGE, str. 519
 • KOTE GAESHI, str. 581
 • UDE KIME NAGE – ushiro tori, 458
 • SANKYO KOKYU NAGE – ushiro tori, str. 459
 • RANDORI (KOKYU, TAI OTOSHI, SUDORI NAGE) 4 uke

TACHI WAZA

 • IKKYO OMOTE WAZA, str. 536
 • IKKYO URA WAZA, str. 546
 • KOKYU NAGE WAZA (8 wybranych wariantów), str. 434-481
 • YOKO IRIMI WAZA – yokomen uchi, str. 507
 • SHIHO NAGE OMOTE WAZA, str. 568
 • SHIHO NAGE URA WAZA, str. 576
 • KIRI OTOSHI (3 warianty), str. 251-253
 • IRIMI NAGE URA WAZA, str. 501
 • IRIMI NAGE OMOTE WAZA, str. 498
 • NIKYO IRIMI, str. 552
 • NIKYO OSAE
 • SANKYO OSAE
 • YONKYO
 • GOKYO
 • UDE KIME OSAE
 • KAITEN NAGE, str. 590
 • KOTE GAESHI, str. 579
 • KOSHI NAGE
 • AIKI OTOSHI, str. 390
 • JUJI GARAMI
 • HIJI KIME OSAE
 • SUMI OTOSHI
 • UDE NOBASHI
 • TAI OTOSHI WAZA, str. 526
 • TEN CHI NAGE, str. 491
 • RANDORI – 4 uke

SUWARI WAZA

 • KOKYU HO
 • IKKYO
 • NIKYO OSAE
 • SANKYO OSAE
 • YONKYO
 • GOKYO

JO WAZA (wszystkie pozycje z JO)

 • SHIZENTAI KAMAE, str. 77
 • JO NO KAMAE, str. 79
 • JODAN NO KAMAE, str. 80
 • CHUDAN NO KAMAE, str. 86
 • GEDAN NO KAMAE, str. 90
 • UKE NAGASHI NO KAMAE, str. 92
 • HASSO NO KAMAE, str. 96
 • JODAN (FURI KOMI) NO KAMAE, str. 97
 • WAKI NO KAMAE, str. 98

 SUBURI JO – wszystkie (prawa i lewa strona)

JO KATA (wykonywane na lewą i prawą stronę)

 • JO KATA ZUKI
 • JO KATA KAESHI
 • JO KATA FURI KOMI
 • JO KATA KOBAYASHI SENSEI (+interpretacja)
 • JO KATA I SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)
 • JO KATA II SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)
 • JO KATA III SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)
 • JO KATA IV SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)
 • JO KATA V SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)
 • I JO KATA WYSOCKI SENSEI – TOMA (+interpretacja)
 • II JO KATA WYSOCKI SENSEI (+interpretacja)
 • III JO KATA WYSOCKI SENSEI (+interpretacja)

 AIKIJO NAGE (10 wariantów)

JO DORI (10 wariantów)

BOKKEN

 •  UME NO TACHI
 • MATSU NO TACHI
 • UKE NAGASHI (3 warianty)
 • SHIHO GIRI
 • HAPPO GIRI

BOKKEN KATA

 • BOKKEN KATA I SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)
 • BOKKEN KATA II SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)
 • BOKKEN KATA KOBAYASHI SENSEI (+interpretacja)
 • BOKKEN KATA I WYSOCKI SENSEI (+interpretacja)
 • BOKKEN KATA II WYSOCKI SENSEI (+interpretacja)

 TACHI DORI (10 wariantów)

WYMAGANIA STAŻOWE: 10 STAŻY (W TYM OBOZÓW), KADENCJA 2 LAT OD UZYSKANIA 1 KYU

Translate »
%d bloggers like this: