Okres praktyki nie mniej niż 32 miesięcy z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu (dla ułatwienia podano strony z książek: „Elementarz Aikido” i „Kij w Aikido”)

FUNA KOGI UNDO – japońskie wiosłowanie

TAI SABAKI (zwroty i obroty ciała)

 • AYUMI ASHI (OMOTE, USHIRO), str. 226
 • TSUGI ASHI (OMOTE, USHIRO), str. 218
 • TENKAN, str. 236
 • KAITEN, str. 232
 • IRIMI TENKAN, str. 240
 • IRIMI TENKAN SHIHO UNDO, str. 244
 • AYUMI OMOTE SHIKKO, str. 211
 • AYUMI USHIRO SHIKKO, str. 214
 • MAWASHI (TENKAN + KAITEN) SHIKKO

UKEMI WAZA (pady)

 • Pad z przetoczeniem do przodu MAE KAITEN UKEMI – nad 3 partnerami w klęku skulonym, str. 387, 290, 297
 • Pad z przetoczeniem do tyłu USHIRO KAITEN UKEMI (tachi waza), str. 313
 • Pad na przód z wyrzuceniem nóg NIKYO UKEMI (MAE OTOSHI UKEMI) – tachi waza, str. 343
 • Pad na bok YOKO UKEMI – tachi waza, dynamicznie, str. 370
 • Pad na bok z przetoczeniem na przód IKKYO URA UKEMI – tachi waza, str. 381
 • Pad do przodu na bok KOTE GAESHI UKEMI (SUDORI UKEMI) – nad partnerem w klęku skulonym, str. 329

HANMI HANTACHI WAZA

 • KOKYU NAGE WAZA (10 wybranych wariantów), str. 434-481
 • TAI OTOSHI, str. 528
 • SUDORI NAGE, str. 519
 • KOTE GAESHI, str. 581
 • UDE KIME NAGE – ushiro tori, str. 458
 • SANKYO KOKYU NAGE – ushiro tori, str. 459

TACHI WAZA

 • IKKYO OMOTE WAZA, str. 536
 • IKKYO URA WAZA, str. 546
 • KOKYU NAGE WAZA (6 wybrane warianty), str. 434-481
 • YOKO IRIMI WAZA – yokomen uchi, str. 507
 • SHIHO NAGE OMOTE WAZA, str. 568
 • SHIHO NAGE URA WAZA, str. 576
 • KIRI OTOSHI (3 warianty), str. 251-253
 • IRIMI NAGE URA WAZA, str. 501
 • IRIMI NAGE OMOTE WAZA, str. 498
 • NIKYO IRIMI, str. 552
 • NIKYO OSAE
 • SANKYO OSAE
 • UDE KIME OSAE
 • KAITEN NAGE, str. 590
 • KOTE GAESHI, str. 579
 • KOSHI NAGE
 • AIKI OTOSHI, str. 390
 • UDE NOBASHI
 • TAI OTOSHI WAZA, str. 526
 • TEN CHI NAGE, str. 491

SUWARI WAZA

 • KOKYU HO, str. 425
 • NIKYO OSAE
 • SANKYO OSAE
 • GOKYO
 • YONKYO

JO WAZA (pozycje z JO w jednym wybranym wariancie)

 • SHIZENTAI KAMAE, str. 77
 • JO NO KAMAE, str. 79
 • JODAN NO KAMAE, str. 80
 • CHUDAN NO KAMAE, str. 86
 • GEDAN NO KAMAE, str. 90
 • UKE NAGASHI NO KAMAE, str. 92
 • HASSO NO KAMAE, str. 96
 • JODAN (FURI KOMI) NO KAMAE, str. 97
 • WAKI NO KAMAE, str. 98

 SUBURI JO

 • JODAN CHOKU TSUKI, str. 122
 • KAESHI TSUKI, str. 127
 • KAESHI UCHI, str. 152
 • JODAN GYAKU KAESHI UCHI, str. 154
 • KAESHI UCHI – TOMA KATATE SHOMEN UCHI, str. 144
 • TOMA KATATE SHOMEN UCHI, str. 145
 • FURI KOMI TSUKI, str. 133
 • FURI KOMI TSUKI – HASSO KAESHI – USHIRO GEDAN KAESHI TSUKI, str. 164
 • FURI KOMI TSUKI – HASSO KAESHI UCHI, str. 161
 • SHOMEN UCHI, str. 136
 • YOKOMEN UCHI, str. 147
 • UKE NAGASHI – YOKOMEN UCHI, str. 177
 • JODAN KAESHI UCHI, str. 157
 • USHIRO CHUDAN KAESHI TSUKI, str. 129-131
 • SHOMEN UCHI KOMI – GEDAN GAESHI UCHI, str. 143
 • KATATE HACHI NO JI KAESHI, str. 170
 • HASSO KAESHI UCHI, str. 169
 • URA HASSO KAESHI UCHI, str. 168
 • CHUDAN TSUKI – KATATE GEDAN KAESHI UCHI, str. 173

JO KATA ZUKI

JO KATA KAESHI

JO KATA FURI KOMI

JO KATA KOBAYASHI SENSEI (+interpretacja)

JO KATA I SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)

JO KATA II SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)

JO KATA III SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)

AIKIJO NAGE (3 warianty)

JO DORI (3 warianty)

BOKKEN

 • UME NO TACHI
 • MATSU NO TACHI
 • UKE NAGASHI (3 warianty)
 • SHIHO GIRI
 • HAPPO GIRI

 BOKKEN KATA I SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)

BOKKEN KATA II SAVEGNAGO SENSEI (+interpretacja)

WYMAGANIA ORGANIZACYJNE POLSKIEJ UNII AIKIDO: 6 STAŻY, KADENCJA 1 ROKU OD UZYSKANIA 3 KYU.

Translate »
%d bloggers like this: