Okres praktyki nie mniej niż 6 miesięcy z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu (dla ułatwienia podano strony z książek: „Elementarz Aikido” i „Kij w Aikido”)

TAI SABAKI (zwroty i obroty ciała)

 • AYUMI ASHI (OMOTE, USHIRO), str. 226
 • TSUGI ASHI (OMOTE, USHIRO), str. 218
 • TENKAN, str. 236
 • KAITEN, str. 232
 • IRIMI TENKAN, str. 240
 • IRIMI TENKAN SHIHO UNDO, str. 244
 • AYUMI OMOTE SHIKKO, str. 211
 • AYUMI USHIRO SHIKKO, str. 214

UKEMI WAZA (pady)

 • Pad z przetoczeniem do przodu MAE KAITEN UKEMI (suwari i tachi waza), str. 290, 297
 • Pad z przetoczeniem do przodu MAE KAITEN UKEMI z elementem amortyzacji (tachi waza), str. 290, 297
 • Pad z przetoczeniem do tyłu USHIRO KAITEN UKEMI (tachi waza), str. 313
 • Pad na przód z wyrzuceniem nóg NIKYO UKEMI (MAE OTOSHI UKEMI) (tachi waza), str. 343
 • Pad na bok YOKO UKEMI (tachi waza), str. 365
 • Pad na bok z przetoczeniem na przód IKKYO URA UKEMI (tachi waza), str. 381
 • Pad do przodu na bok KOTE GAESHI UKEMI (tachi waza – z asekuracją), str. 327

HANMI HANTACHI WAZA

 • KOKYU NAGE WAZA (4 wybrane warianty), str. 434-481
 • TAI OTOSHI, str. 528
 • KOTE GAESHI, str. 581

TACHI WAZA

 • IKKYO OMOTE WAZA, str. 536
 • IKKYO OMOTE WAZA, str. 546
 • KOKYU NAGE WAZA (4 wybrane warianty), str. 434-481
 • YOKO IRIMI WAZA, str. 507
 • SHIHO NAGE OMOTE WAZA, str. 568
 • SHIHO NAGE URA WAZA, str. 576
 • KIRI OTOSHI (dwa wybrane warianty), str. 251-253
 • IRIMI NAGE URA WAZA, str. 501
 • IRIMI NAGE OMOTE WAZA, str. 498
 • NIKYO IRIMI, str. 552
 • TAI OTOSHI WAZA, str. 526

SUWARI WAZA

 • KOKYU HO, str. 425
 • NIKYO OSAE

JO WAZA (pozycje z JO w jednym wybranym wariancie)

 • SHIZENTAI KAMAE, str. 77
 • JO NO KAMAE, str. 79
 • JODAN NO KAMAE, str. 80
 • CHUDAN NO KAMAE, str. 86
 • GEDAN NO KAMAE, str. 90
 • UKE NAGASHI NO KAMAE, str. 92
 • HASSO NO KAMAE, str. 96
 • JODAN (FURI KOMI) NO KAMAE, str. 97
 • WAKI NO KAMAE, str. 98

 SUBURI JO

 • JODAN CHOKU TSUKI, str. 122
 • KAESHI TSUKI, str. 127
 • FURI KOMI TSUKI, str. 133
 • SHOMEN UCHI, str. 136
 • YOKOMEN UCHI, str. 147

BOKKEN

 • SHOMEN UCHI,
 • YOKOMEN UCHI
 • CHUDAN TSUKI
 • UME NO TACHI
 • MATSU NO TACHI
 • UKE NAGASHI (3 warianty)

WYMAGANIA STAŻOWE: 2 STAŻE

Translate »
%d bloggers like this: