Okres praktyki nie mniej niż 2 miesiące z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu (dla ułatwienia podano strony z książek: „Elementarz Aikido” i „Kij w Aikido”)

TAI SABAKI (zwroty i obroty ciała)

 • AYUMI ASHI (OMOTE, USHIRO), str. 226
 • TSUGI ASHI (OMOTE, USHIRO), str. 218
 • TENKAN, str.236
 • KAITEN, str.232
 • IRIMI TENKAN, str.240
 • AYUMI OMOTE SHIKKO, str.211
 • AYUMI USHIRO SHIKKO, str.214

UKEMI WAZA (pady)

 • Pad z przetoczeniem do przodu MAE KAITEN UKEMI (suwari i tachi waza), str. 290, 297
 • Pad z przetoczeniem do tyłu USHIRO KAITEN UKEMI (suwari waza), str. 304
 • Pad na przód z wyrzuceniem nóg NIKYO UKEMI (MAE OTOSHI UKEMI) (suwari i tachi waza), str. 336
 • Pad na bok YOKO UKEMI (suwari i tachi waza), str. 360
 • Pad na bok z przetoczeniem na przód IKKYO URA UKEMI (suwari i tachi waza), str. 376
 • Pad do przodu na bok KOTE GAESHI UKEMI (suwari waza), str. 319

HANMI HANTACHI WAZA

 • KOKYU NAGE WAZA (2 wybrane warianty), str. 434-481
 • TAI OTOSHI, str. 527

TACHI WAZA

 • IKKYO OMOTE WAZA, str. 536
 • KOKYU NAGE WAZA (2 wybrane warianty), str. 434-481
 • SHIHO NAGE OMOTE WAZA, str. 568
 • KIRI OTOSHI, str. 561
 • IRIMI NAGE OMOTE WAZA, str. 498
 • NIKYO IRIMI, str. 552

SUWARI WAZA

 • KOKYU HO, str. 425

JO WAZA (pozycje z JO w jednym wybranym wariancie)

 • SHIZENTAI KAMAE, str. 77
 • JO NO KAMAE, str. 79
 • JODAN NO KAMAE, str. 80
 • CHUDAN NO KAMAE, str. 86
 • GEDAN NO KAMAE, str. 90
 • UKE NAGASHI NO KAMAE, str. 92
 • HASSO NO KAMAE, str. 96
 • JODAN (FURI KOMI) NO KAMAE, str. 97
 • WAKI NO KAMAE, str. 98

BOKKEN

 • SHOMEN UCHI
 • YOKOMEN UCHI
 • CHUDAN TSUKI
Translate »
%d bloggers like this: