Podjęcie treningu wiąże się nie tylko z kształtowaniem samoobrony, lecz również z realizacją naturalnych potrzeb w zakresie zachowania sprawności, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz czynnego wypoczynku.

Dwa najistotniejsze powody dla rozpoczęcia treningu aikido przez dziecko:

 • ruch jest głównym stymulatorem metabolizmu organizmu
 • sytuacje wychowawcze występujące w czasie zajęć sprzyjają kształtowaniu silnej osobowości.

Aikido to sztuka wspierania rozwoju fizycznego i osobowościowego. W technikach tej sztuki walki dominuje swoboda, naturalność i spontaniczność. Większa część ruchów wykonywana jest po okręgu i bez stawiania oporu. Z tych względów aikido szczególnie nadaje się do uprawiania przez dzieci. Doświadczenie podpowiada, że rozbudzanie zainteresowania warto zacząć jak najwcześniej już nawet wśród dzieci 4 letnich.

W naszej akademii zajęcia prowadzone są w 4 grupach dzieci:

 • Wiek przedszkolny: najmłodsza grupa składa się z 4 latków, a zajęcia odbywają się w przedszkolach (wyłącznie dla dzieci uczęszczających do tych przedszkoli),
 • Wiek wczesnoszkolny: co roku (na przełomie sierpnia i września) tworzona jest grupa dzieci początkujących, są to dzieci które uczęszczają do szkół podstawowych na etapie klas 1-3,
 • Grupa średniozaawansowana: tworzą ją dzieci uczęszczające na zajęcia aikido od co najmniej 2 lat
 • Grupa zaawansowana: tworzą ją dzieci uczęszczające na zajęcia aikido od co najmniej 4 lat
 • Młodzież gimnazjalna i licealna uczęszcza na zajęcia z grupą dorosłych.

Podstawowy schemat zajęć aikido zawiera trzy części: wstęp (zbiórka, medytacja i rozgrzewka), ćwiczenia części głównej (nauka i doskonalenie techniki i ćwiczenia ogólnorozwojowe) oraz zakończenie zajęć (wyciszenie, medytacja i rozciąganie oraz zbiórka).

Wstęp: trening rozpoczyna krótka zbiórka w pozycji siadu klęcznego (seiza) zakończona ukłonami będącymi częścią „tradycyjną” treningu. Część wstępna składa się z ćwiczeń przygotowujących organizm do czekającego go wysiłku w części głównej. W czasie adaptacji organizmu do wysiłku stosowane są podstawowe formy ćwiczeń gimnastycznych, gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia specyficzne dla treningu aikido (aikitaiso). Zakres ćwiczeń aikitaiso obejmuje ćwiczenia wprowadzające do padów, w swoim założeniu będące częścią składową padów stosowanych w treningu aikido oraz ćwiczenia rozciągająco-rozgrzewające. Elementem nie spotykanym w innych formach ruchowych jest medytacja, mająca głównie na celu wyciszenie emocjonalne, wyegzekwowanie pozytywnego nastawienia psychicznego podczas treningu aikido oraz zmotywowanie do podjęcia ćwiczeń.

Część główna zajęć to najdłuższa część poświęcona nauce i doskonaleniu właściwych elementów sztuki walki. W praktyce  o nauczaniu poszczególnych form decyduje poziom zaawansowania ćwiczących. Do typowych zadań części głównej realizowanych w grupach dzieci zaliczamy:

Nauka i doskonalenie padów (ukemi waza) – w treningu dzieci zwracana jest uwaga przede wszystkim na bezpieczeństwo i maksymalne wykorzystanie walorów ukemi: hartowania ciała i kształtowania sprawności motorycznej. W grupach początkujących ćwiczone są podstawowe pady:

 • koho undo (kołyski)
 • zenpo kaiten ukemi
 • ushiro kaiten ukemi
 • yoko (ushiro otoshi) ukemi
 • kote geashi (mae yoko) ukemi
 • mae (zenpo) ukemi
 • ushiro ashi (mae otoshi) ukemi
 • ikkyo ura (yoko otoshi) ukemi

Nauka i doskonalenie pozycji (kamae) oraz sposobów poruszania się w aikido (tai sabaki):

Kamae:

 • seiza
 • hanmi kamae (sankaku kamae, tate hiza kamae)
 • shizentai kamae

Tai sabaki:

 • shiko
 • tsugi ashi
 • ayumi ashi
 • kaiten
 • tenkan
 • irimi tenkan

Nauka i doskonalenie podstawowych ataków i technik aikido. Stosowane są techniki proste i nie narażające na kontuzje. W przypadku dzieci w nauczaniu fundamentalne są: kształtowanie stabilnej pozycji, umiejętności relaksu mięśniowego, rytmu w technice oraz kształtowanie współpracy z partnerem treningowym (uke – tori). Zaawansowane dzieci mają możliwość trenowania z kijem – jo (tylko formy suburi i kata).

Ataki (tori):

 • gyaku katate tori
 • ai katate tori
 • sode tori
 • ushiro tori
 • ryote tori
 • ryokatate tori
 • mune tori
 • zuki
 • shomen uchi
 • yokomen uchi
 • mae geri

Techniki (waza):

 • kokyu nage
 • shiho nage
 • shiho-kokyu nage
 • irimi nage
 • yoko irimi nage
 • ikkyo
 • ikkyo-kokyu nage
 • nikyo irimi
 • kote gaeshi
 • kiri otoshi
 • sudori nage
 • tai otoshi …

Techniki aikido przeplatane są ćwiczeniami gimnastycznymi oraz grami i zabawami kształtującymi zdolności motoryczne. Nacisk kładziony jest na wytrzymałość, gibkość, siłę mięśni brzucha, grzbietu i kończyn dolnych, koordynację i szybkość. Minimalną objętość treningu zajmują statyczne ćwiczenia siłowe. Dla najmłodszych (w razie potrzeby) wprowadzane są dodatkowo formy ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych.

Część końcowa: zadania realizowane w części końcowej nastawione są na wyciszenie organizmu. W tej części zajęć akcent kładziony jest na zwiększenie gibkości, naukę i doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania. Podobnie jak w części wstępnej trening kończy się wzajemnymi podziękowaniami mającymi odzwierciedlenie w tradycyjnych japońskich ukłonach.

Zajęcia treningowe dla dzieci odbywają się w wymiarze dwóch jednostek treningowych tygodniowo po 45 min. Trening ma miejsce w dużej sali (najczęściej gimnastycznej) na specjalistycznej macie do sztuk walki zwanej tatami. Ćwiczymy w kimonach bez obuwia wierzchniego – na boso (w przypadku dzieci początkujących obowiązuje alternatywnie do kimona strój gimnastyczny).

Dwa razy w roku najmłodsi mogą sprawdzić się w czasie egzaminów na stopnie uczniowskie (potwierdzanych certyfikatami) oraz uczestniczyć w stażach treningowych z wybitnym mistrzem aikido Jackiem Wysockim.

Organizujemy również dla dzieci 1-2 razy w roku 7-8 dniowe obozy rekreacyjno-treningowe (szczegóły w dziale obozy i zgrupowania).

 

 

Translate »
%d bloggers like this: