Regulamin obozu 2017

Nadrzędnym celem organizatora jest zapewnienie uczestnikom obozu jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich i przede wszystkim bezpiecznych warunkach. Prosimy pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem społecznych zasad współżycia i współpracy w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek, ustaliliśmy poniższe zasady uczestnictwa określone niniejszym Regulaminem Obozu.

Uczestnik zobowiązany jest do:

 1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu.
 2. Przestrzegania wewnętrznych regulaminów ośrodka, obiektów sportowych i stołówki.
 3. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie: regulamin obozu, BHP, regulamin kąpieli, p.poż, regulaminu wycieczek itp.
 4. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia: punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki, obowiązkowego udziału w treningach, imprezach i zajęciach obozowych, przestrzegania ciszy nocnej (w godz.: 2200 – 800).
 5. Dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu oraz dbania o higienę osobistą.
 6. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek (tj.: poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika, przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym, zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, wsiadania do kajaka, na rower itp), zajęć sportowo-rekreacyjnych, wyjść na ognisko, zabaw terenowych itp.
 7. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszelkich problemów zdrowotnych oraz niedogodności związanych z funkcjonowaniem ośrodka, relacji koleżeńskich, itp.
 8. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszystkich zauważonych przez siebie usterek i nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.
 9. Zgłoszenie kierownikowi obozu lub wychowawcy faktu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez innych uczestników obozu.
 10. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy kradzieży lub innego przestępstwa popełnionego na szkodę uczestnika obozu lub obsługi obozu.
 11. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu. Odnoszenia się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób oraz zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie.

Uczestnikowi zabrania się:

 1. Niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod groźbą odpowiedzialności finansowej.
 2. Używania wulgarnych słów, nękania lub dokuczania innym uczestnikom obozu oraz zachowywania się w sposób agresywny.
 3. Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp.
 4. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających (np. narkotyków).
 5. Używania otwartego ognia na terenie wszystkich obiektów obozu.
 6. Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników i obsługi obozu.
 7. Spożywania innych niż przygotowanych w punkcie żywieniowym (stołówce ośrodka) posiłków.

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany, w zależności od wagi przewinienia:

 1. upomnieniem wychowawcy,
 2. upomnieniem kierownika obozu,
 3. ustną naganą,
 4. pisemną naganą z powiadomieniem rodziców,
 5. wydaleniem z obozu, bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu.

Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników obozu jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godzin.

Za sprzęt elektroniczny (telefon, aparat fotograficzny, tablet itp.) zabrany na obóz kadra obozu nie odpowiada.

Wyznaczony czas połączeń telefonicznych uczestników obozu z rodzicami/opiekunami to okres ciszy poobiedniej. W każdym czasie rodzice/opiekunowie w sprawach bardzo ważnych mogą kontaktować z kierownictwem obozu pod numerem telefonu Bartosz Ciechanowicz tel. 608 731 015.

Odwiedziny dzieci mogą mieć miejsce tylko w uzgodnionym z organizatorem terminie. Poza dniem odwiedzin nie ma możliwości przebywania rodziców, lub kogoś z rodziny dziecka na terenie ośrodka.

W przypadku wyjazdu dziecka z obozu podczas trwania obozu z przyczyn nie zależnych od organizatora, spowodowanych decyzją rodziców lub prawnych opiekunów, organizację i koszty wyjazdu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Przekazywanie dzieci pod opiekę rodziców potwierdzane jest przez rodzica/opiekuna na piśmie.

 


 

ZBIÓRKA (Kołobrzeg i Koszalin):

 • Kołobrzeg: poniedziałek 31 lipca godz. 10.00 parking Hali Łuczniczki, wyjazd: godz. 11.00 (dotyczy dzieci z Kołobrzegu)
 • Koszalin: poniedziałek 31 lipca godz. 11.30 parking (wysepka) przed dworcem PKP, wyjazd: ok. godz. 12.00 (dotyczy dzieci z Koszalina)

POWRÓT I ODBIÓR DZIECI (Koszalin i Kołobrzeg):

 • Koszalin: poniedziałek 7 sierpnia ok. godz. 13.00 – 14.00, odbiór dzieci parking (wysepka) przed dworcem PKP (dotyczy dzieci z Koszalina)
 • Kołobrzeg: poniedziałek 7 sierpnia ok. godz. 14.00 – 15.00, odbiór dzieci na parkingu Hali Łuczniczki (dotyczy dzieci z Kołobrzegu)

 

SPIS RZECZY NIEZBĘDNYCH NA OBOZIE:

SPRZĘTY I PRZYBORY:

 • Duży plecak lub torba turystyczna
 • Mały plecak na wędrówki (wielkość, która pomieści ciepłą bluzę, prowiant na pół dnia, napój itp.)
 • Przybory do higieny: mydło, szczoteczka i pasta do zębów, mały szampon itp…
 • Ręczniki (min. 2 do higieny ciała + jeden na plażowanie)
 • Grzebień lub szczotka do włosów,
 • Krem z filtrem UV,
 • Chusteczki higieniczne
 • Notesik i długopis

ODZIEŻ I OBUWIE:

 • Kurtka nieprzemakalna (przeciwdeszczowa),
 • Obuwie wygodne i sprawdzone (najlepiej sportowe) – nie nowe, które może spowodować otarcia, jeśli będą to buty z poprzedniego sezonu należy sprawdzić czy nie są za małe, mogą być buty nieprzemakalne.
 • Sandały lub wygodne klapki na zewnątrz
 • Bluza (najlepiej typu polar) lub sweter.
 • Długie spodnie 1-2 szt.,
 • Krótkie spodenki 2-3 szt,
 • Bluza z długim rękawem,
 • Koszulki z krótkim rękawem (około 8-9 sztuk),
 • Bielizna 1-2 szt. na każdy dzień (w sumie ok. 8-12 sztuk),
 • Skarpetki (ok. 8-10 par),
 • Pidżama (ok. 1-2 sztuki),
 • Czapeczka z daszkiem lub chusta na głowę
 • Klapki (pod prysznic)
 • Strój kąpielowy (1-2 szt.)
 • Strój do ćwiczeń kimono (1-2 szt.)

Bardzo prosimy oznakować (np. inicjały, ksywka lub nazwisko i imię) wszystkie rzeczy i przybory. Dobrze byłoby gdyby dzieci posiadały przy sobie (np. kieszeni walizki lub torby) wykaz rzeczy, które ze sobą zabierają. Prosimy nie dawać dzieciom zbytecznych, a jednocześnie wartościowych rzeczy na obóz (typu: tablet, telefon, komputer lub urządzenia elektroniczne). Organizator obozu oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie takiego sprzętu. Pieniądze „kieszonkowe” można przekazać organizatorowi przed podróżą. Proszę nie dawać dzieciom niebezpiecznych rzeczy typu nóż, scyzoryk.

Jeśli dziecko cierpi na jakąś dolegliwość (np. ma alergię) i przyjmuje stale bądź okresowo leki proszę nie zapomnieć o przekazaniu organizatorowi przed podróżą leków i wskazówek do ich stosowania (informacja wraz zgodą na podanie leku musi być napisana na kartce i przyklejona do opakowania z lekami). Prosimy około 20 min. przed podróżą przekazać informację czy dziecko otrzymało lek na chorobę lokomocyjną (jeśli taką posiada).

W związku z zajęciami obozowymi i porami posiłków prosimy o kontaktowanie się z organizatorem lub wychowawcami w wyznaczonej porze (zostanie podana w pierwszym dniu pobytu). W szczególnych przypadkach tel. 608 731 015 – Bartosz Ciechanowicz będzie włączony 24 h/dobę :-). Prosimy o monitorowanie naszych mediów internetowych (www.aikido.kolobrzeg.pl) gdzie na bieżąco będą zamieszczane informacje obozowe, fotki i filmiki z pobytu na obozie.

UWAGA: OSOBY, KTÓRE NIE ODDAŁY JESZCZE KART OBOZOWYCH, W TRYBIE PILNYM PROSZONE SĄ O ICH DOSTARCZENIE.

 

Translate »
%d bloggers like this: