Elementarz Aikido. Metodyka nauczania dzieci jest adresowany głównie do ludzi aktywnie spędzających czas wolny, pasjonatów sztuk walki oraz instruktorów i osób angażujących się w nauczanie dzieci. Koncepcją książki jest nie tylko przedstawienie metod kształtowania umiejętności samoobrony i sprawności ciała, ale również fundamentalnego ukazania aikido w tzw. kihon.

Elementarz Aikido… zawiera zestawy ćwiczeń ruchowych: od klasycznych zabaw, poprzez gimnastykę do form ruchu typowych dla zajęć aikido. Skrupulatnie przedstawiono elementy, z których składa się ta sztuka walki. Ćwiczenia uwzględniają rozwój ontogenetyczny, przez co dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.

Praca włożona w publikację (9 lat) i strona merytoryczna książki jest w pełni oparta o wiedzę z zakresu ogólnej kultury fizycznej i wychowania fizycznego. Będąc nauczycielem wychowania fizycznego starałem się ująć moje dzieło w kategoriach masowej kultury fizycznej i z zachowaniem dostępności dla przeciętnego czytelnika.

Zobacz prezentację książki
Link do prezentacji filmowej książki (YouTube)

Regulamin zamówienia


Kij w Aikido – Kihon Aikijo. Tom I to bogato ilustrowany
przewodnik o sztuce władania kijem. Książka rozpoczyna serię
publikacji o tematyce aikijo. Tom I przedstawia zasady etykiety
oraz techniczne podstawy szermierki kijem

Zobacz prezentację książki
Link do prezentacji filmowej książki (YouTube)

Regulamin zamówienia

 

 

 


 

 

 

Translate »
%d bloggers like this: