Mokuso oznacza zbiór metod medytacyjnych. Nie jest podstawową formą kształtowania umiejętności techniki aikido, ale czasami jest wykorzystywana w tym celu. Medytacja to pozostawanie w skupieniu, jakby w stanie ignorowania wszystkiego co napływa i wypływa z ciała i umysłu. W aikido jest pracą w kierunku zjednoczenia ciała i umysłu. W czasie zajęć aikido mogą występują trzy formy medytacji. Medytacja na początku zajęć (w czasie zbiórki w seiza), która ma za cel wyłączenie myśli, wyciszenie emocji, przygotowanie i poprawienie motywacji. Inną okazją będzie medytacja w czasie zajęć, kiedy nauczyciel wybiera metodę mokuso jako cel zajęć (kształtowanie wewnętrznej ciszy). Trzecią formą może być medytacja w ruchu, która stanowi oddzielny dział treningu dorosłych i w pewnym sensie jest metodą doskonalenia ruchowego. Medytacją w technice może być ciągłe powtarzanie sekwencji ruchów np. suburi boken, czy chociażby skupienie na hara w aikitaiso.

Medytacja jest skrajnie indywidualną metodą pracy nad własnym ciałem i duchem. Należy więc oddzielnie poświęcić wolny czas (poza zorganizowanymi zajęciami w dojo) dla odnalezienia nowych doznań i umiejętności. Metody są różne; od skupiania uwagi na czymś zewnętrznym, poprzez skupianie uwagi na oddychaniu, medytacja w wygodnej pozycji oraz zaawansowane medytowanie w trudnych pozycjach i warunkach (np. w zimnej wodzie). Niektóre formy wykonywane są z zamkniętymi oczami i w zaciemnionym pomieszczeniu (lub o zmierzchu na świeżym powietrzu). Inne wymagają zaangażowania analizatora wzroku lub wzmożonego wsłuchiwania się wybrane dźwięki. Systematyczna praktyka mokuso pozwala na zagłębienie się we własnej osobowości, wyciszeniu lub wzmocnienia jej elementów, uzyskanie odpowiedzi na pytania o sobie. Medytując kształtujemy niezwykle ważne cechy dla aikido – spontaniczność, czucie i koncentrację.

Zobacz także:

Morihei Ueshiba

Główne style aikido

Etykieta aikido

Strój treningowy

Stopnie w aikido

Gimnastyka aikitaiso

Sztuka bezpiecznego asystowania – ukemi

Techniki bez broni

Techniki z mieczem

Techniki z kijem

Techniki z nożem

Translate »
%d bloggers like this: