Praktyczny sprawdzian umiejętności to egzamin aikido. W aikido jak w większości tradycyjnych sztuk walki istnieje możliwość zdawania egzaminów na stopnie uczniowskie oraz mistrzowskie. Stopnie wprowadzają wśród studentów ład organizacyjny i pozwalają ujrzeć rzeczywisty poziom własnych umiejętności technicznych. Stopnie uczniowskie według kryterium trudności i poziomu zaawansowania to: 6 kyu (biały pas), 5 kyu (żółty pas), 4 kyu (pomarańczowy pas), 3 kyu (zielony pas), 2 kyu (niebieski pas), 1 kyu (brązowy pas). W przypadku najmłodszych kryterium przyznawania stopni rozszerzone jest o stopnie między stopniami kyu tzw. belki. Tak więc, dorośli na drodze do czarnego pasa mają 6 egzaminów, a dzieci mają ich znacznie więcej bo 21. Zdobycie przez dorosłego stopnia 1 dan zajmuje około 5-7 lat systematycznego treningu (codzienna 2 – 3 godzinna praktyka aikido). W rzeczywistości dzieci zdają znacznie mniej niż 21 egzaminów, bo osiągnięcie zielonego lub niebieskiego pasa wiąże się z przejściem do grupy dorosłych (gdzie nie ma już belek). Ten etap zajmuje dzieciom około 6 – 7 lat, czyli przykładowo dziecko rozpoczynające trening w wieku 5 lub 6 lat, przechodzi do grupy dorosłych jako nastolatek około 12 -13 roku życia, a stopnień 1 dan osiągnie po ukończeniu 18 roku życia (pełnoletność zresztą jest niezbędnym warunkiem możliwości przystąpienia do egzaminu na 1 dan). Stopni mistrzowskich – dan – jest dziesięć i upoważniają one do założenia czarnego pasa. Pierwsze 5 egzaminów, tzn. od 1 dan do 5 dan to egzaminy praktyczne, potwierdzające umiejętności aikidoki. Kolejne przyznawane są za staż, zasługi i propagowanie sztuki, publikacje, …itp. W praktyce potrzeba około 40 lat systematycznych treningów, żeby zdobyć stopień 7 dan lub 8 dan.

Zobacz także:

Morihei Ueshiba

Główne style aikido

Etykieta aikido

Strój treningowy

Gimnastyka aikitaiso

Medytacja

Sztuka bezpiecznego asystowania – ukemi

Techniki bez broni

Techniki z mieczem

Techniki z kijem

Techniki z nożem

Translate »
%d bloggers like this: