Drogi Użytkowniku,

Ochrona danych osobowych od zawsze jest dla naszej firmy ważna – stanowi element naszej wiarygodności, buduje zaufanie naszych klientów. Jesteśmy gotowi na RODO – od 25 maja 2018 r. nasza firma przestrzegać będzie zasad określonych w RODO. Wdrożyliśmy w firmie wszystkie niezbędne elementy, które zwiększą bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, m.in.: zadbaliśmy o prawidłowość przetwarzanych oraz wprowadziliśmy niezbędne procedury zapewniające możliwość realizacji uprawnień osób, których dane przetwarzamy – w tym prawa dostępu czy prawa do sprostowania danych.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Home.pl.

„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym
„RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAA Bartosz Ciechanowicz
ul. Grochowska 3d/6, 78-100 Kołobrzeg

2. Kontakt z nami możliwy jest pocztą tradycyjną pod adresem: PAA Bartosz Ciechanowicz, ul. Ogrodowa 27a/25, 78-100 Kołobrzeg. Telefonicznie pod numerem 608731015 oraz drogą elektroniczną pod adresem: biuro@aikido.kolobrzeg.pl

3. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą np. podjęcia działań w celu realizacji zamówienia (np. wystawienie faktury sprzedaży, wysyłka zamówienia); podjęcia działań w celu przyjęcia dostawy (np. wprowadzenie faktury zakupowej);
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych);

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia lub wykonania umowy oraz wymogiem wykonania obowiązku prawnego Administratora, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy np. odmową przyjęcia zamówienia i jego realizacji;

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: partnerzy świadczący usługi informatyczno – techniczne (np. utrzymywanie i rozwijanie systemów informatycznych);

6. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wykonania obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
– posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

7. Pana/Pani dane osobowe pozyskano bezpośrednio od Pana/Pani np. w drodze przyjęcia zamówienia, dostawy, otrzymanej faktury sprzedaży, faktury zakupu czy też w drodze prowadzonej korespondencji;

8. Posiada Pan/Pani następujące prawa:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
– prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe;
– prawo do uzupełnienia danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są niekompletne;
– prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
– prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z PAA Bartosz Ciechanowicz, ul. Ogrodowa 27a/25, 78-100 Kołobrzeg;

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.

Ta informacja ma charakter poufny i może być prawnie chroniona. Jest przeznaczona wyłącznie dla wiadomości adresata. Dostęp do niej przez inne osoby jest niedopuszczalny. Jeśli nie jesteś jej adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, kopiowanie, dystrybucja lub inne działanie albo zaniechanie podjęte w stosunku do niej jest zakazane i może być bezprawne. Prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą jeśli dostałeś tę wiadomość w wyniku błędu.

Wysyłka informacyjna w sprawie klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych w celach wysyłania NEWSLETTERA

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Translate »
%d bloggers like this: