Miejsce zajęć – Koszalin

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica (CKU). Sala gimnastyczna (wejście boczne, od strony boiska).

Adres: Jana Pawła II 17, 75-452 Koszalin.